23 Temmuz 2024

Kanun

EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU (1) (2)

Kanun Numarası : 3201

Kabul Tarihi : 4/6/1937

Yayımlandığı R.Gazede: Tarih: 12/6/1937 Sayı: 3629

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 18 Sayfa: 317

Ek Madde 10 – (19/2/1980 – 2261/2 md. ile gelen Ek 7 nci madde hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Polis emeklilerince kurulan derneklerin yayınları dışında, diğer gerçek veya tüzel kişiler tarafından “polis” veya “emniyet” adları ile ya da eş anlama gelen ya da bu sözcüklerin baş ve sonlarına getirilen eklerle oluşturulan adları kullanarak dergi ve gazete yayımlanamaz ve dergilerde, duvar veel ilanları ile diğer her türlü basılılarda emniyet hizmetleri sınıfı kıyafet yönetmeliğinde belirtilen ve resmi kıyafet üstüne takılan polis yıldızı sembol olarak kullanılamaz.

ÇAĞDAŞ POLİS EMEKLİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ

gaziantep haber kriminal polis haberleri